Zarząd operatora

ZARZĄD OPERATORA

Bartosz Sosnowski

Członek zarządu spółki Centrum Targowo-Kongresowe, operatora Global Expo. Z branżą targową związany jest od 2010 roku. Od 2017 roku zarządza nowoczesnym i unikatowym w skali kraju centrum targowo-eventowym Global Expo. Poprzednio w latach 2010-2017 kierował działalnością jednego z największych wówczas obiektów wystawienniczych w Polsce, mieszczącym się przy ul. Marsa w Warszawie. Z sukcesem zrealizował także wiele dużych imprez targowych. Od lat pełni funkcje wiceprezesa Warszawskiej Korporacji Targów i Kongresów oraz członka zarządu Warszawskiej Organizacji Turystycznej. Wcześniej stał na czele różnych spółek, w tym spółek Skarbu Państwa. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Paweł Zaboklicki

Członek zarządu spółki Centrum Targowo-Kongresowego, w której odpowiada za pion sprzedaży. Od 2017 roku kieruje działaniami z tego obszaru na rzecz Global Expo. Posiada ugruntowane doświadczenie w branży MICE, z którą związany jest od 2006 roku. Przez wiele lat koordynował i rozwijał imprezy targowe w Polsce. W latach 2014-2017 jako wiceprezes zarządu Centrum Targowo-Kongresowego koordynował szeroką działalność eventową hali przy ul. Marsa w Warszawie, wcześniej kierował działem marketingu i sprzedaży spółki. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego.

Nataša Sury

Członek zarządu spółki Centrum Targowo-Kongresowe, gdzie odpowiada za strategię zarządzania, strategię rozwojową, optymalizację procesów i działania operacyjne. Do zespołu operatora nowoczesnego centrum targowo-eventowego Global Expo dołączyła w 2017 roku. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie outsourcingu i zarządzania.

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA